رشته کمپیوتر ساینس

رشته کامپیوترساینس با گرایش تکنالوژی دیتابیس و مدیریت شبکه در انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان افغانستان تدریس میگردد. این دیپارتمنت در سال 1393 به فعالیت آغاز نموده است. دیپارتمنت کامپیوترساینس چهار استاد مسلکی دارنده سند لیسانس در رشته های نرم افزار، شبکه، دیتابیس و سخت افزار را در شمول کدر علمی داراست.
دو استاد دیگر با درجه ماستری در رشته سیستم های اطلاعات و مدیریت شبکه مشغول تدریس در این دیپارتمنت میباشند. این دیپارتمنت شامل رشته ها و مضامین ذیل است:
- رشته دیتابیس با مضامین ذیل:
1- 3 مضمون شبکه
2- 15 مضمون دیتابیس
3- 5 مضمون وبسایت
4- 4 مضمون برنامه نویسی نرم افزار
5- 2 مضمون سخت افزار
6- 6 مضمون عمومی
7- 8 مضمون مسلکی
- رشته مدیریت شبکه با مضامین ذیل
1- 18 مضمون شبکه
2- 2 مضمون دیتابیس
3- 6 مضمون عمومی
4- 3 مضمون نرم افزار
5- 2 مضمون سخت افزار
6- 8 مضمون مسلکی
7- 4 مضمون وبسایت
در ختم دوره تحصیلی ارائیه سه پروژه، مونوگراف دوره تحصیلی و امتحان ختم دوره لازمیست.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان