رشته های تحصیلی

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان دارای سه رشته ژورنالیزم، اقتصاد و کامپیوترساینس می‌باشد. نصاب تحصیلی این رشته‌ها از سوی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان تصویب و تدوین شده است در مقطع کاردانی (فوق بکلوریای مسلکی) تدریس می‌گردد
. رشته کامپیوترساینس با دو گروه آموزشی شبکه‌های کامپیوتری و دیتابیس؛ رشته اقتصاد با دو گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی (اقتصاد تجارتی) و اداره و مدیریت و رشته ژورنالیزم یا یکگروه آموزشی رادیو-تلویزیون شامل گروه‌های آموزشی این مؤسسه‌اند. البته، گروه آموزشی ثقافت اسلامی مسؤل ترویج فرهنگ و معارف اسلامی بوده و گروه آموزشی زبان خارجی به تدریس زبان خارجی برای دانشجویان می‌پردازند که دو گروه اخیر غیر دانشجو پذیر بوده و اعضاء علمی آن جهت تدریس سایر گروه ها استخدام میشوند.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان