وظایف مدیریت امور مالی و اداری

مدیریت امور مالی و اداری مؤسسه در تلاش است تا همواره با استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالی مؤسسه بتواند با افزايش بهره وري واحدهای مختلف مؤسسه در کمترين زمان و با کمترين هزينه به بيشترين کارايي نايل آْيد . بدين منظور برنامه هاي زير مد نظر این مدیریت می باشند.
مدیریت امور مالی و اداری یکی از مدیریت های دوگانه مؤسسه بوده که مسؤلیت کلیه امور مالی و اداری مؤسسه را به عهده دارد. به صورت فشرده میتوان بر امور ذیل در رابطه به وظایف این مدیریت اشاره کرد.
تهیه و تدوين خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف مؤسسه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن
نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی مؤسسه با رعايت مقررات مربوطه
نظارت بر تهیه و تدارکات احتياجات مؤسسه و امور تاسيساتی و تعميراتی ، بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها
تعقيب و اعمال نظارت بر عمليات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پيشبرد فعاليت واحدهای مزبور
راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه
انجام امور حقوقی مؤسسه
اجرای طرحهای تعمیراتی
انجام اموری که از طريق رييس مؤسسه محول ميگردد

در باره مدیریت


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان