تاریخچه مؤسسه

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی تجت نام رسمی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بعد از اخذ مجور فعالیت تعلیمیوزارت معارف در سب سکتور تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ولایت کابل به فعالیت آغاز نمود. در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۳۳۰۰ تن دانشجو در دو رشته اقتصادتجارتی و کامپیوترساینس به این پیوستند. این مؤسسه در سال ۱۳۹۴ خورشیدی مجوز تدریس رشته ژورنالیزم را از معینیت محترم تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف کشور کسب کرد و در این سال ۴۵۰ تن دانشجو، جدیداً به این نهاد شامل گردیدند. دانشجویان مشمول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجموعاً به ۷۸۰ تن رسیده و در سه دور به سطح کاردانی فوق بکلوریای مسلکی فراغت حاصل نمودند.

اکنون اعضاء این مؤسسه به ۳۶۲ تن می‌رسد که از آن میان، ۳۳۰ تن دانشجو، ۲۴ تن استاد مسلکی و ۸ تن عضو اداری مشمول این رقم اند. واحدهای اداری مؤسسه شامل ریاست، مدیریت آموزشی و دانشجویی، مدیریت مالی و اداری، مدیریت تدریسی و دانشجویی، مدیریت فرهنگی و توسعه روابط، مرکز بهداشت و روانشناسی و مرکز پژوهش و نشریات می‌باشد.

تاریخچه فعالیت ها

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان از بدو تأسیس تا کنون به ایجاد نظام با کیفیت تحصیلی، تدوین کتب درسی معیاری و فراهم آوری تجهیزات لازم درسی و آزمایشگاهی تلاش می‌نماید و بدین منظور تا حد ممکن سعی می‌نماید تا برنامه‌های علمی و فرهنگی خویش را به این اهداف متمرکز سازد.

این مؤسسه برای رشد فرهنگی دانشجویان و جامعه علمی کشور، نشریه علمی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان را ایجاد نموده است تا استادان محترم بتوانند مقالات پژوهشی خویش را از طریق این نشریه به نشر برسانند و دانشجویان نیز در انتشار مقالات علمی-ترویجی سهم ایفا نمایند.

در سال ۱۳۹۵ خورشیدی مرکز بهداشت و روانشناسی جهت ارائیه خدمات حفظ الصحی بهداشتی و مشاورت‌های آموزشی برای دانشجویان در چوکات مؤسسه ایجاد گردید و در همان سال مرکز پژوهش و نشریات جهت حمایت برنامه‌های پژوهشی و نشر پژوهش‌های اعضاء مؤسسه فعال شد.

این مؤسسه با امضاء قرارداد حمایت آکادمیک با سازمان مارس در سال ۱۳۹۳ از حمایت این مؤسسه برخوردار شد و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی با امضاء قرارداد
همکاری با مؤسسه اهید و USAID دو دوره آموزشی مدیریت پروژه و مدیریت مالی را برای ۸۶ تن دانشجو دایر نمود. البته، دوره آموزش زبان آلمانیبرای دانشجویان نیز
یکی از این برنامه هاست که زمینه آموزش ۷ تن دانشجوی علاقه‌مند آموزش این زبان را فراهم کرد.

پلان توسعه یی درازمدت مؤسسه بر ایجاد نظام با کیفیت تحصیلی، استفاده از میتودهای معاصر آموزشی، تدوین کتب معیاری، تجهیز لوازم درسی و مدیریت الکترونیک
اداره تمرکز دارد.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان