انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یکی از مؤسسات آموزش های تخنیکی و مسلکی است که در رشته های مجوز دارای تجهیزات لازم میباشد. مدیریت امور مالی و اداری مؤسسه پس از سال 1395 خورشیدی در پلان کاری این مدیریت افزایش تجهیزات آموزشی و لابراتواری مؤسسه را برنامه ریزی نموده است.

قرار پلان مدیریت امور مالی و اداری قرار است در سال آینده تجهیزات ذیل به انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان افزوده شود.

  • تجهیز لابراتور شبکه برای دیپارتمنت کامپیوترساینس
  • تجهیز استدیوی خبر برای دیپارتمنت ژورنالیزم
  • تجهیز صنوف درسی با وسایل گرما و سرما
  • تجهیز صنوف درسی با پروجکتور و ال سی دی
  • تجهیز مرکز صحی با وسایل صحی مدرن
  • تجهیز مرکز نشر یه علمی با ماشین های چاپ مدرن
  • فراهم آوری سهولت انترنت برای دانشجویان
  • تجهیز وسایل گرایش سخت افزار دیپارتمنت کامپیوترساینس

زیرساخت ها و تجهیزات


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان